Beschrijving van de variabelen#

- uniek id-nummer
- indicatie of het om kantoorruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte of winkelcentrum gaat;
   categorie kantoor/bedrijfsruimte betreft zowel kantoor- als bedrijfsruimte, maar tenminste 20% van totaal metrage is kantoor;
   categorie overig betreft horecaruimte
- bestaand, nieuwbouw of renovatie
- indicatie of het om 'sale and lease back' gaat
- straatnaam
- huisnummer
- toevoeging huisnummer
- postcode
- plaatsnaam
- gemeentenaam
- gebiedsnaam
- provincienaam
- COROP-gebied
- naam gebouw of winkelcentrum
- totale metrage gebouw of winkelcentrum
- prijs in € per m2 kantoorruimte
- prijs in € per m2 bedrijfsruimte
- prijs in € per m2 winkelruimte
- prijs in € per m2 overige ruimte
- totale koopprijs in €
- totale huurprijs in €
- bruto aanvangsrendement (koopprijs / huurprijs)
- metrage kantoorruimte in m2
- metrage bedrijfsruimte in m2
- metrage winkelruimte in m2
- metrage overige ruimte in m2 (horecaruimte en bij winkeltransacties magazijnruimte etc.)
- naam koper
- typering koper
- nationaliteit koper
- betrokken makelaar namens koper 1
- betrokken makelaar namens koper 2
- betrokken makelaar namens koper 3
- naam verkoper
- typering verkoper
- nationaliteit verhuurder/verkoper
- betrokken makelaar namens verkoper 1
- betrokken makelaar namens verkoper 2
- betrokken makelaar namens verkoper 3
- gebruikte bron(nen) transactie
- jaar van publicatie
- maand van publicatie
- indicatie volledigheid transactie
   (volledig = huur-/koopprijs bekend)
   (onvolledig = geen prijs bekend, wel metrage)
- opmerkingenveld
- datum laatste wijziging record
- aantal parkeerplaatsen als onderdeel transactie
- prijs per parkeerplaats